De School

Basisschool Leer Unit is een innovatieve, algemeen bijzondere school die de kinderen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en ethisch besef klaar willen stomen voor de maatschappij en ontwikkelkansen wil bieden waardoor zij creatief leren denken en handelen.

Follow Us
 

Ouderraad

Onze school heeft een actieve ouderraad. De ouderraad ondersteunt voornamelijk bij het uitvoeren van activiteiten, het organiseren van feesten, uitjes en dergelijke. 

 

De ouderraad is bereikbaar via orleerunit1@hotmail.com

 

Heb je leuke ideeën, wil je ondersteunen en helpen met activiteiten neem dan contact op met de ouderraad. Ook voor activiteiten buiten schooltijd kan je contact opnemen met de ouderraad.

 

De OR gaat tevens ook over de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor 2020-2021 is €55,- Om activiteiten voor leerlingen te blijven organiseren hebben we uw bijdrage nodig. U kunt het bedrag betalen middels IDEAL of overboeken op rekeningnummer: NL53INGB0008960023 t.n.v. SKOC o.v.v. Ouderbijdrage 2021 en de naam van uw kind(eren).

 

Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage dan kunt u terecht bij de schoolleiding of de ouderraad.

 

De ouderraad beheert de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt gebruikt om bepaalde activiteiten te bekostigen die niet door de overheid worden gefinancierd. De ouderbijdrage wordt o.a. uitgegeven aan; Schoolreisjes, excursies, feesten met entertainment en cadeautjes.

 

Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft, vragen wij onze ouders voor de voortgang van de activiteiten om de vastgestelde ouderbijdrage op tijd te betalen.
Notulen: