De School

Basisschool Leer Unit is een innovatieve, algemeen bijzondere school die de kinderen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en ethisch besef klaar willen stomen voor de maatschappij en ontwikkelkansen wil bieden waardoor zij creatief leren denken en handelen.

Follow Us
 

Medezeggenschapsraad

Graag introduceren wij de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school. De MR is een wettelijk ingesteld orgaan dat elke basisschool behoort te hebben. Wij vertegenwoordigen de ouders en het personeel. Wij denken en praten mee met de schoolleiding en het schoolbestuur, over het hier en het nu en de toekomst van de school.

Wie zijn wij?

Onze MR bestaat uit vier MR-leden, twee gekozen ouders en twee personeelsleden. De voorzitter, Suheda Kocak, zit de vergaderingen voor en regelt de praktische zaken die bij een secretaris horen. Samen met Nihat Karacaer vormen wij een sterk team dat de ouders wil vertegenwoordigen. Meester Muttaki en meester Cengiz behoren tot de personeelsgeleding. Wij proberen eens in de drie weken gezamenlijk te vergaderen. Onderaan kun je de individuele motivaties van Şüheda en nalezen, die van Nihat komt binnenkort online.
 

Wat doen wij?

Sommige zaken vinden wij belangrijker dan andere. Wij hebben dan ook een visie voor onze rol in de school. Deze wordt samengevat in vijf speerpunten waar wij ons hard voor willen maken:
  1. Unitonderwijs: een concept dat tot zijn recht komt
  2. Creatief onderwijs: onze kinderen inspireren
  3. Transparant bestuur: samenspraak en verantwoording
  4. Tevreden personeel: zij zorgen voor onze kinderen en wij zorgen voor hen
  5. Hechte schoolgemeenschap: samen staan we sterk

Wat mogen ouders en personeel van ons verwachten?

Wij streven naar een cultuur van openheid en overleg. Wij willen ouders en personeel van harte uitnodigen, wanneer de behoefte er maar is, een MR-lid te benaderen. Dit kan zijn om een idee te delen of met ons te ontwikkelen, een andere mening te horen of een onafhankelijk persoon te spreken om iets bespreekbaar te maken in de school. Onze kracht ligt in het overleg. Wij voeren zaken niet terug tot individuele personen en nemen de nodige vertrouwelijkheid in acht. Wij kunnen bovendien de belangen van de school alleen dienen als wij onze school goed kennen. Voel je bij deze dus geroepen jouw waardevolle idee of mening te delen.
Op deze webpagina kun je ons jaarverslag vinden, waarin wij uiteenzetten wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. Als nieuwe school heeft het even geduurd voordat wij de MR konden vormgeven. Het eerste jaarverslag verwachten wij in februari 2020 te publiceren. Daarnaast is vanaf september 2020 ons statuut in te zien op deze pagina. De vergaderingen zijn in principe openbaar en elke ouder is welkom om aan te schuiven bij interesse. De notules van de vergaderingen zullen vanaf september 2020 na elke vergadering ook op deze pagina worden gepubliceerd. Genoeg reden dus om af en toe een kijkje te nemen!

Hoe zijn wij bereikbaar?

In de wandelgangen van de school! Maar zeker ook digitaal. Je kunt een privégesprek starten met één van de MR-leden via Parro of ons per email bereiken:
Şüheda Koçak en Nihat Karacaer: omr@bsleerunit.nl
Meester Cengiz: cengiz.irgin@bsleerunit.nl
Meester Muttaki: muttaki.demirtas@bsleerunit.nl

Notulen MR vergaderingen

Wat mogen ouders en personeel van ons verwachten?

Moeder van Muhammed Âsaf (Unit 1)
Wat is mooier dan je kind die tevreden en gelukkig van school komt?
Hierbij wil ik aangeven mijn bijdrage te willen leveren aan het versterken van het team Leerunit als lid van de medezeggenschapsraad. Als ouder ben ik ervan overtuigd dat onderwijs alleen op school niet voldoende is. Betrokkenheid van ouders gaat hiermee gepaard. Als ieder ouder een steentje kan
bijdragen uit zijn eigen bagage, zullen onze kinderen hier groot profijt van hebben. Ik geloof dat ik als Ontwikkelingspsycholoog, tevens student Master Klinisch Psychologie en student Nafs Psycholoog, een bijzonder zinvolle en vakkundige bijdrage kan leveren aan het functioneren van Leerunit.
De fase die onze kinderen doormaken in hun ontwikkeling gedurende hun basisschooltijd is cruciaal voor hun ontwikkeling en ontplooiing in hun verdere toekomst. Een kind komt vrolijk naar huis als hij/zij zich veilig en vertrouwd kan voelen op school. Goed onderwijs begint voor mij daarom bij vrolijke kinderen, want als kinderen vrolijk zijn ze in staat om de wereld mooier te maken. Ik zal me als lid van de MR willen inzetten om een veilige basis te creëren voor de toekomst van onze kinderen. Hiervoor heb ik uw steun hard nodig!
Op deze webpagina kun je ons jaarverslag vinden, waarin wij uiteenzetten wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. Als nieuwe school heeft het even geduurd voordat wij de MR konden vormgeven. Het eerste jaarverslag verwachten wij in februari 2020 te publiceren. Daarnaast is vanaf september 2020 ons statuut in te zien op deze pagina. De vergaderingen zijn in principe openbaar en elke ouder is welkom om aan te schuiven bij interesse. De notules van de vergaderingen zullen vanaf september 2020 na elke vergadering ook op deze pagina worden gepubliceerd. Genoeg reden dus om af en toe een kijkje te nemen!