De School

Basisschool Leer Unit is een innovatieve, algemeen bijzondere school die de kinderen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en ethisch besef klaar willen stomen voor de maatschappij en ontwikkelkansen wil bieden waardoor zij creatief leren denken en handelen.

Follow Us
 

HET ONDERWIJS

Basisschool Leer Unit kenmerkt zich door haar onderwijsconcept Unitonderwijs. Op deze school is  geen sprake van klassen, maar van “units” waar kinderen van diverse leeftijdscategorieën gepersonaliseerd en flexibel onderwijs krijgen. Dit is een innovatieve vorm van onderwijs waarbij het kind centraal staat en de ruimte krijgt om op eigen tempo alle leerdoelen te behalen. Op onze school zullen wij de volgende kernwaarden hanteren: kennis (ontwikkeling en bewustwording), ethiek (integriteit), verantwoordelijkheid en creativiteit.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Binnen het onderwijs vinden wij belangrijk dat een aantal elementen geïntegreerd zijn, zoals:

01

Onderwijs op maat (gepersonaliseerd), geen “beperkingen” met klassen;

03

Kinderen dienen medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en keuzevrijheid te krijgen in dag- en weekindeling;

05

Kinderen kunnen op eigen tempo leren met voor hen duidelijke leerdoelen;

07

Talentontwikkeling op gebied van kunst, muziek en cultuur.

02

Plezier voor het kind, de ouders en de leerkracht;

04

Bewegend- (geen vaste standplaats) en spelenderwijs leren;

06

Betekenisvol leren en brede ontwikkeling waarbij de kinderen inzien waarom zij leren, hoe zij dit kunnen toepassen en verbanden kunnen leggen met wat zij hebben geleerd.

08

Kinderen moeten vaardigheden leren die passen in de maatschappij en de toekomst

01

Onderwijs op maat (gepersonaliseerd), geen “beperkingen” met klassen;

02

Plezier voor het kind, de ouders en de leerkracht;

03

Kinderen dienen medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en keuzevrijheid te krijgen in dag- en weekindeling;

04

Bewegend- (geen vaste standplaats) en spelenderwijs leren;

05

Kinderen kunnen op eigen tempo leren met voor hen duidelijke leerdoelen;

06

Betekenisvol leren en brede ontwikkeling waarbij de kinderen inzien waarom zij leren, hoe zij dit kunnen toepassen en verbanden kunnen leggen met wat zij hebben geleerd.

07

Talentontwikkeling op gebied van kunst, muziek en cultuur.

08

Kinderen moeten vaardigheden leren die passen in de maatschappij en de toekomst

Waarom Unitonderwijs?

Unitonderwijs betekent voor ons gepersonaliseerd en flexibel onderwijs. Wij streven ernaar dat het onderwijs leerlinggestuurd is en dat kinderen naast het leren van de basiskennis, zich breder ontwikkelen. Hiermee wordt het onderwijsniveau aangepast aan het kind op basis van tempo en behoefte van het kind. Hierbij ontwikkelt ons onderwijsteam samen met het kind de zogenaamde leerroutes en maken wij het kind medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. Uiteindelijk zorgen wij gezamenlijk ervoor dat alle kerndoelen worden behaald. De voordelen van deze aanpak op een rij:

Formatief evalueren

Formatief evalueren heeft als doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. Feedback geven en krijgen is een essentieel onderdeel van succesvolle formatieve evaluatie. Door middel van formatief evalueren en continue monitoring willen we het aantal toetsmomenten terugbrengen.

 

De overige speerpunten van onze school

Verder hebben wij de volgende speerpunten:

  • Kinderen worden niet alleen beoordeeld op toetsresultaten, maar zij worden continu gemonitord en zij krijgen tijdig ondersteuning waar nodig.
  • Positieve en stimulerende benadering van kinderen.
  • Niet de leerkracht, maar een onderwijsteam van een aantal personen is verantwoordelijk voor een unit van 60 leerlingen. Instructies worden in kleine groepen van circa 15 leerlingen gegeven.
  • Kinderen leren en werken samen (in teams) en leren van elkaar.
  • Ouderbetrokkenheid op basis van educatief partnerschap en transparante organisatie.
  • Engels vanaf de eerste unit (4 jaar).