Onze school heeft een actieve ouderraad. De ouderraad ondersteunt voornamelijk bij het uitvoeren van activiteiten, het organiseren van feesten, uitjes en dergelijke. De voorzitter van de ouderraad is Havva Yildirim, moeder van Esma uit Unit 1. De secretaris is Döndu Sezgin, moeder van Enes uit unit 2. De andere ouderraadleden zijn: Tuba(moeder van Yusa en Mekin), Dilara(zus van Haydar) en Aysegül(moeder van Zeynep en Meryem)

De ouderraad is bereikbaar via orleerunit1@hotmail.com

Heb je leuke ideeën, wil je ondersteunen en helpen met activiteiten neem dan contact op met de ouderraad. Ook voor activiteiten buiten schooltijd kan je contact opnemen met de ouderraad.

De OR gaat tevens ook over de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor 2020-2021 is €55,- Om activiteiten voor leerlingen te blijven organiseren hebben we uw bijdrage nodig. U kunt het bedrag betalen middels IDEAL of overboeken op rekeningnummer: NL53INGB0008960023 t.n.v. SKOC o.v.v. Ouderbijdrage 2021 en de naam van uw kind(eren).
Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage dan kunt u terecht bij de schoolleiding of de ouderraad.

De ouderraad beheert de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt gebruikt om bepaalde activiteiten te bekostigen die niet door de overheid worden gefinancierd. De ouderbijdrage wordt o.a. uitgegeven aan; Schoolreisjes, excursies, feesten met entertainment en cadeautjes.

Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft, vragen wij onze ouders voor de voortgang van de activiteiten om de vastgestelde ouderbijdrage op tijd te betalen.

Notulen: