Wie zijn wij:

Basisschool Leer Unit is een innovatieve, algemeen bijzondere school die de kinderen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en ethisch besef klaar willen stomen voor de maatschappij en  ontwikkelkansen wil bieden waardoor zij creatief leren denken en handelen.

Visie:

Iedere kind is speciaal en beschikt over eigen bijzondere talenten. Wij willen alle kinderen op hun eigen leertempo en niveau gepersonaliseerd onderwijs bieden zodat ieder kind cognitief, emotioneel en creatief volop kan groeien en zich kan ontwikkelen. In het onderwijsconcept hebben wij al onze kernwaarden geïntegreerd zodat het kind zich bewust wordt van zijn/haar eigen identiteit, verantwoordelijkheid, creativiteit en ethiek. Dit zorgt ervoor dat onze leerlingen in een pluriforme samenleving met respect en tolerantie samen aan de toekomst kunnen bouwen en op die manier hun bijdrage leveren aan de wereldvrede.

Wij willen in ons onderwijs het kind als persoon zien en op basis daarvan kinderen ondersteunen. De leerling dient getoetst te zijn op basis van het kind als geheel, met zijn emoties, talenten, ontwikkelingen en creativiteit. Daarom streven wij naar een toets-stress-vrij leerlingvolgsysteem. Leren moet leuk zijn en blijven. Omdat te kunnen realiseren zorgen wij dat iedere leerling zich veilig voelt in een veilige leeromgeving op school. Hierin is het essentieel dat de leerling een goede relatie heeft met het onderwijsgevend personeel en betrokken ouders heeft waarmee samen in een vertrouwensband het leren leuk wordt gemaakt. Immers elk kind is speciaal in onze ogen.

Missie:

Wij hebben een missie en dat is: de kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling op alle gebieden die het kind nodig heeft gedurende het verblijf op onze school met de innovatieve methoden van de huidige tijd en gebruik makend van de traditie die voor een sterke identiteit en ethisch besef zorgt.

 • Innovatieve algemeen bijzondere school.
 • Gepersonaliseerd onderwijs: elk kind staat afzonderlijk centraal, “onderwijs op maat”​.
 • Betekenisvol onderwijs: Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerprocessen en zien de context van de kennis. ​
 • Creatieve ontwikkeling: kunstzinnig en oplossingsgericht denken. ​
 • Talentontwikkeling: ontdekken en ontplooien.
Speerpunten
 • Kernwaarden kennis, ethiek, verantwoordelijkheid en creativiteit zijn geïntegreerd in het onderwijs.
 • De kinderen niet alleen op hun toetsresultaten beoordeeld worden;
 • elk kind zijn/haareigen leerproces kan doorlopen.
 • aandacht wordt besteed aan het kind in zijn geheel.
 • ouderbetrokkenheid en transparante organisatie niet alleen op papier staan, maar ook daadwerkelijk voel- en zichtbaar zijn;
 • de nieuwste leermethoden en -mogelijkheden gebruikt worden.
 • de voortang van uw kind niet alleen tijdens rapportgesprekken bekend wordt, maar op elk gewenst moment gevolgd kan worden.
Schoolbestuur